คอร์สเรียน

วิทยาศาสตร์ ประถม

(ครูณัฐ)


คลาสเรียนออนไลน์ วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ป.3-6) เปิดสอนรูปแบบออนไลน์ ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาที่สะดวก และสามารถเรียนซ้ำ ทบทวนซ้ำ ไม่จำกัด จนเข้าใจ และจำบทเรียนได้

หลักสูตร ; เรียนเพิ่มเกรดที่โรงเรียน, เตรียมสอบแข่งขัน อาทิ สอบเข้า ม.1 สวนกุหลาบ, สตรีวิทยา, สามเสนวิทยาลัย, บดินทรเดชา, เครือจุฬาภรณ และเครือสาธิต, สอบแข่งขัน สสวท., สพฐ.