คอร์สตะลุยโจทย์เข้า ม.1 GIFTED-EP โรงเรียนชั้นนำ เล่ม 1

เหมาะสำหรับเตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชั้นนำที่มีอัตราการแข่งขันสูง, โครงการห้องเรียนพิเศษโรงเรียนชั้นนำ อาทิเช่น สวนกุหลาบ สตรีวิทยา สามเสนวิทยาลัย บดินทรเดชา และโรงเรียนชั้นนำประจำจังหวัดต่างๆ

สรุปเนื้อหาเข้มข้น แต่ละข้อที่ใช้ในการตอบข้อสอบ พร้อมแตกประเด็นสำคัญ

เจาะลึกแนวข้อสอบย้อนหลัง, ฝึกแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อยๆ และแนวข้อสอบใหม่ๆ ที่คาดว่าจะออกสอบ

ข้อสอบครอบคลุมวิทยาศาสตร์ทุกสาระ (เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และดาราศาสตร์)