คอร์สตะลุยโจทย์เข้า ม.1 สาธิตปทุมวัน และเครือสาธิต

เหมาะสำหรับเตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตปทุมวัน และ โรงเรียนในเครือสาธิต

เจาะลึกแนวข้อสอบย้อนหลัง, ฝึกแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อยๆ และแนวข้อสอบใหม่ๆ ที่คาดว่าจะออกสอบ

ทบทวน เน้นย้ำทฤษฎี และสูตรต่างๆ ที่สำคัญ พร้อมแทรกแนวคิด เทคนิค และสูตรคิดลัด ในการทำโจทย์ยาก โจทย์ประยุกต์

ข้อสอบครอบคลุมวิทยาศาสตร์ทุกสาระ (เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และดาราศาสตร์)

เนื้อหาบทเรียน

  คอร์สตะลุยโจทย์เข้า ม.1 สาธิตปทุมวัน และเครือสาธิต
Available in days
days after you enroll