คอร์ตะลุยโจทย์ สสวท. วิทยาศาสตร์ ประถมปลาย

  • สรุปเนื้อหาเข้มข้น และประเด็นสำคัญที่ออกสอบทุกปี
  • เจาะลึกแนวข้อสอบเด่นๆ ย้อนหลัง 5 ปีจากข้อสอบฉบับจริง ที่ออกสอบบ่อยๆ พร้อมเก็งแนวข้อสอบที่น่าจะออกสอบ
  • ฝึกคิด วิเคราะห์ พร้อมแทรกแนวคิด เทคนิค และสูตรคิดลัด ในการทำโจทย์ยาก โจทย์ประยุกต์จากข้อสอบ สสวท. ฉบับจริง


เนื้อหาบทเรียน

  ตัวอย่างคอร์สเรียน
Available in days
days after you enroll
  ชุดที่ 1
Available in days
days after you enroll
  ชุดที่ 2
Available in days
days after you enroll