คอร์ส ตะลุยข้อสอบ สพฐ. วิทยาศาสตร์ ประถมปลาย (รอบ 1)

  • สรุปเนื้อหาเข้มข้น และประเด็นสำคัญที่ออกสอบบ่อยๆ
  • เจาะลึกแนวข้อสอบเด่นๆ ย้อนหลัง 5 ปี จากข้อสอบฉบับจริง ที่ออกสอบบ่อยๆ พร้อมเก็งแนวข้อสอบที่น่าจะออกสอบ
  • ฝึกคิด วิเคราะห์ พร้อมแทรกแนวคิด เทคนิค และสูตรคิดลัด ในการทำโจทย์ยาก โจทย์ประยุกต์จากข้อสอบ สพฐ. ฉบับจริง