Kru Nat Classroom

ครูณัฐผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการสอบแข่งขันของนักเรียนมากมาย ได้ยกคลาสเรียนสด วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา มาอยู่ในรูปแบบ ONLINE ซึ่งจะให้ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการเรียนในห้องสด โดยนักเรียนสามารถเรียนซ้ำ ทบทวนซ้ำ ได้ตลอดจนเข้าใจ เหมือนกับมีครูณัฐไปสอนนักเรียนทุกๆ ที่ ในเวลาที่นักเรียนสะดวก จนเกิดความสำเร็จสูงสุดในด้านการเรียนวิทยาศาสตร์

รู้จัก...ครูณัฐ


ครูผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเด็กๆ กับการสอบแข่งขัน สสวท., สอวน., สพฐ, สอบเข้า ม.1, ม.4 โรงเรียนที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น สวนกุหลาบ, สตรีวิทยา, สามเสนวิทยาลัย, บดินทรเดชา, เครือจุฬาภรณฯ, เครือสาธิต, MWIT และเตรียมอุดม เป็นจำนวนมากในทุกๆ ปี


ครูณัฐจบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์โดยตรง โดยมี
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล และ
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ และ วิทยากรรับเชิญติวนักเรียนเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย, เตรียมสอบ O-NET, TCAS  ให้กับโรงเรียนรัฐบาล และเอกชนชั้นนำของประเทศ  อาทิเช่น  โรงเรียนอัสสัมชัญ, บดินทรเดชา, สวนกุหลาบฯ, ดรุณสิกขาลัย (วมว) , สิรินธร, เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า, รัตนโกสินทร์สมโภชฯ, เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,  เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์, อัสสัมชัญธนบุรี, อุดมศึกษา, เทพศิรินทร์, โรงเรียนในเครือสาธิต, ฯลฯ  

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรรับเชิญติวนักเรียนโครงการความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์–วิทยาศาสตร์  นักเรียน Gifted กว่า 30 โรงเรียนชั้นนำในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ในรูปแบบการศึกษาผ่านทางออนไลน์ อาทิเช่น เทพศิรินทร์ฯ, บดินทรเดชา2, เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ, สวนกุหลาบวิทยาลัย, สตรีศรีสุริโยทัย, ทวีธาภิเศก, โรงเรียนในเครือกาญจนาภิเษกฯ

เคยเป็นผู้แทนเข้าร่วมงาน “ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์เยาวชนในเขตเศรษฐกิจเอเปค” (AYSF)

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ  และผู้เขียนตำราทางวิชาการให้กับสถาบันกวดวิชา ด้วยประสบการณ์การสอนมากว่า 15 ปี

ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาให้กับสถาบันกวดวิชาต่างๆ

Kru Nat Online Classroom


ยินดีต้อนรับน้องๆ ทุกคนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคลาสเรียนออนไลน์ วิชา วิทยาศาสตร์ ของครูณัฐ ที่มีเพื่อนๆ ทั่วประเทศเรียนด้วยกันกว่าพันคน ซึ่งในคลาสเรียน น้องๆ จะได้เรียนบทเรียนที่เข้มข้น และฝึกฝนแนวข้อสอบหลากหลายจนแตกฉานในแต่ละบทเรียน เหมือนมีครูณัฐไปสอนน้องๆ ทุกๆ ที่ในเวลาที่น้องสะดวก เพื่อให้น้องๆ มีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนวิทยาศาสตร์ จนสามารถนำไปใช้สอบแข่งขัน หรือสอบเข้าโรงเรียนในฝันได้สำเร็จ

(กดที่รูปเพื่อดูคอร์สเรียน)


คลาสเรียนวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา

(สอนโดย ครูณัฐ)

คลาสเรียนออนไลน์ วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ป.3-6) เปิดสอนรูปแบบออนไลน์ ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาที่สะดวก และสามารถเรียนซ้ำ ทบทวนซ้ำ ไม่จำกัด จนเข้าใจ และจำบทเรียนได้

หลักสูตร ; เรียนเพิ่มเกรดที่โรงเรียน, เตรียมสอบแข่งขัน อาทิ สอบเข้า ม.1 สวนกุหลาบ, สตรีวิทยา, สามเสนวิทยาลัย, บดินทรเดชา, เครือจุฬาภรณ และเครือสาธิต, สอบแข่งขัน สสวท., สพฐ.

(กดที่รูปเพื่อดูคอร์สเรียน)


คลาสเรียนวิทยาศาสตร์
และ เคมี
ระดับมัธยมศึกษา

(สอนโดย ครูณัฐ)

คลาสเรียนออนไลน์ วิชา วิทยาศาสตร์ และ เคมี ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-6) เปิดสอนรูปแบบออนไลน์ ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาที่สะดวก และสามารถเรียนซ้ำ ทบทวนซ้ำ ไม่จำกัด จนเข้าใจ และจำบทเรียนได้

หลักสูตร ; เรียนเพิ่มเกรดที่โรงเรียน, เตรียมสอบแข่งขัน อาทิ สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดม, มหิดลวิทยานุสรณ์, สอบแข่งขัน สอวน. (เคมี) และ IJSO


(กดที่รูปเพื่อดูคอร์สเรียน)


คลาสเรียนวิชาอื่นๆ
สอนโดย ทีมอาจารย์ผู้มีประสบการณ์การสอนแต่ละสาขา