คอร์ส PRE-CHEM


คอร์สนี้เป็นคอร์สปรับพื้นฐาน เคมี ม.ต้น ซึ่งเป็นคอร์สที่สอนเกี่ยวกับ ธาตุ ตารางธาตุ สารประกอบ พันธะเคมี (เบื้องต้น) การเขียนสูตร และอ่านชื่อสารประกอบ สมการเคมี และการดุลสมการเคมี น้องๆ ที่ได้เรียนหัวข้อเหล่านี้ จะทำให้มีพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ (เคมี) ที่ดี และสามารถต่อยอดการเรียนได้ตลอดจนถึง ม.ปลาย