คอร์สเรียนเพิ่มเกรด

วิทยาศาสตร์ ม.1 เทอม 1

เน้นเรียนเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม.1 เทอม 1 (ตามหลักสูตร สสวท.) เข้มข้น เพื่อเเพิ่มเกรดที่โรงเรียน พร้อมฝึกทำข้อสอบแข่งขันต่างๆ อาทิ IJSO สอวน  Entrance  และข้อสอบเข้า ม.4 รร.ชั้นนำ (อาทิ เตรียมอุดม, Mwit และ Kvis)

เนื้อหา ; สาร และ การเปลี่ยนแปลงสาร, สถานะของสาร, สารบริสุทธิ์ และสมบัติของสารบริสุทธิ์, หน่วยของสิ่งมีชีวิต