คอร์สเรียน

วิทยาศาสตร์ มัธยม

(ครูณัฐ)


คลาสเรียนออนไลน์ วิชา วิทยาศาสตร์ และ เคมี ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-6) เปิดสอนรูปแบบออนไลน์ ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาที่สะดวก และสามารถเรียนซ้ำ ทบทวนซ้ำ ไม่จำกัด จนเข้าใจ และจำบทเรียนได้

หลักสูตร ; เรียนเพิ่มเกรดที่โรงเรียน, เตรียมสอบแข่งขัน อาทิ สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดม, มหิดลวิทยานุสรณ์, สอบแข่งขัน สอวน. (เคมี) และ IJSO